Bystyret 28. november 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 73/19: Områderegulering Sandnesheia 2. gangsbehandling

PS 73/19: Områderegulering Sandnesheia 2. gangsbehandling

Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 sendes planforslaget Detaljregulering for Sandnesheia boligområde, planID 201406 med planbeskrivelse datert 11.03.19, plankart datert 12.03.19 og bestemmelser datert 11.03.19 tilbake til rådmannen for å komplettere saksfremstillingen.

Det legges opp til en saksgang der saken tas opp igjen til behandling samtidig som 2.gangsbehandling av detaljregulering for tilførselsvei fra Greipsland til Ime.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo