Bystyret 28. november 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 72/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 72/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet.

Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres. Planforslaget har vært behandlet i planutvalget, har vært utlagt til offentlig ettersyn, og har vært fremlagt for behandling i bystyret flere ganger, sist 05.09.19.

Etter dialog med ordfører og planutvalgsleder har rådmannen forstått det som at bystyret trodde at det ble stemt over rådmannens opprinnelige forslag, mens det i realiteten ble stemt over planutvalgets innstilling. Av den grunn legges saken frem på nytt, slik at bystyret i møte 28.11.19 kan fatte nytt vedtak.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo