Bystyret 5. september 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde

PS 67/19: Vurdering av videre prosess – Innsigelse til områderegulering for Sandnesheia boligområde

På vegne av Hellvik Hus meldte Asplan VIak om oppstart av planarbeid for områderegulering for Sandnesheia boligområde 26.10.15.

Planområdet ligger mellom Holumsveien (fv. 455) og nåværende E-39 i øst, ca. 3 km. fra Mandal sentrum, og ca. 1,8 km. langs Holumsveien fra Ime til Vik. Områdets areal i overkant av 1000daa, og det er fra regulant sin side beregnet at det kan romme opp mot 900 boliger.

Det er i hovedsak kommuneplanen for Mandal 2018-2030, planID 201815, og kommunedelplan for E39 Døle bru – Livold, planID 201508, som angir arealbruken i området.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo