Bystyret 5. september 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 65/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 65/19: Ny 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. Planområdet omfattet gbnr. 160/1483. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet. Det ble videre angitt at utnyttelsen ikke skulle endres.

Eiendommen som det ble meldt oppstart for er en del av detaljregulering for Nye Vestnes, opprinnelig vedtatt 24.05.12. Etter en klage opphevet Fylkesmannen en del av byggeområdene. Komplett detaljregulering ble vedtatt på nytt 20.03.14. I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til «Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse».

I april 2017 vedtok bystyret at området, eller deler av det, kan være godt egnet omsorgsboliger som tilrettelegges for heldøgns omsorg. Bystyret utsetter saken og ber rådmannen vurdere dette. Bystyret ber også rådmannen gå i snarlig dialog med utbygger for om mulig å realisere dette.

Det ble gjennomført et møte mellom utbygger, kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for byutvikling og saksbehandler for detaljreguleringen 22.05.17, uten at dette førte til noen umiddelbar løsning. I november 17 ble det arbeidet med løsninger i administrasjonen, og ulike alternativer ble vurdert.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo