Bystyret 5. september 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 64/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for E39 Mandal Øst – Greipsland

PS 64/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for E39 Mandal Øst – Greipsland

På vegne av Nye Veier AS meldte Asplan Viak AS om oppstart av planarbeid for E39 fra Mandal øst til Mandal by 25.06.18. Planområdet omfattet i hovedsak korridor for ny E39, angitt i kommunedelplan for E39, Døle bru – Livold. Formålet med planarbeidet ble opplyst å være å tilrettelegge for firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t.

Gjeldende planer er:

  • Kommunedelplan for E39, Døle bru – Livold, planID 201508, vedtatt 18.06.15
  • Kommunedelplan for E39, Volleberg – Døle bru, planID 201501, vedtatt 18.06.15

I disse planene er området avsatt til fremtidig vei.
I tillegg er det en gjeldende reguleringsplan som blir berørt: Reguleringsplan ved skytebane ved Mjåvann, planID: 52, vedtatt 08.01.81.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo