Bystyret 13. juni 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinn

PS 60/19: Mottaksskolen 1. – 4.trinn

Saken fremmes med bakgrunn i at det i driftsstyret den 14. mai kom opp et spørsmål under eventuelt fra Senterpartiet, om når det ble avgjort å flytte elever på 1.- 4. trinn ut fra mottaksskolen og inn i den ordinære skolen.

Det ble etterlyst et tidspunkt for når vedtaket ble fattet. Senterpartiet hevdet at det var et flertall for å beholde 1.- 4. trinn på mottaksskolen da saken ble diskutert i forbindelse med budsjettet for 2018.

Administrasjonen svarte da i samme møte at i sak 2016/2032 om Bosetting av flyktninger fra Bystyret den 7.12.17 står det følgende under punktet «Grunnskole»: «I Mandal kommune er det nå ca. 45 elever på 1. – 10. trinn som får sin undervisning i regi av Mottaksskolen og Kvalifiseringsenheten. Fra og med 1.12. 2017 vil elevene på 5. – 10. trinn få sin opplæring i Furulunds gata 12. Elevene på 1. – 4. trinn vil motta sitt opplæringstilbud på nærskolene. Det vil si ca.10 elever».

I bystyret den 23.5.19 ble det fremmet en interpellasjon fra Lindesnes Arbeiderparti. I Interpellasjonen står det bla. følgende: «Vedtaket omhandler bosetting av flyktninger og ved behandlingstidspunktet i Bystyret kan ikke IMDI eller administrasjonen vite alder på disse 20 flyktningene. Derfor stiller vi oss undrende til hvorvidt «vedtaket» administrasjonen viser til, er gyldig. Setningene om flytting til nærskolen, er ikke i direkte sammenheng med vedtaket som bystyret fattet i saken.

Avslutningsvis i bystyret den 23.5.19 ble det etterlyst et vedtak som klargjør om elevene på 1. – 4. trinn skal få sin første opplæring i mottaksskolen slik som før 31.12.17 eller om de skal flyttes direkte ut i ordinære grunnskolen slik som tilfellet er nå.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo