Bystyret 13. juni 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole

PS 59/19: Innbyggerinitativ – Nei til rundkjøring foran Ime skole

12.04.19 ble det mottatt et innbyggerinitiativ med tittel «Nei til rundkjøring foran Ime skole» med mer enn 300 underskrifter. I skrivende stund foreligger det 331 underskrifter.

Innbyggerinitativet lyder:

«Siden Mandal bystyre for flere år siden vedtok trasévalg på tilførselsveien fra ny E39 til Mandal, har forutsetningene for trasévalget blitt sterkt endret. En storstilt utbygging av tømmerkai i Strømsvika og industriområde på Jåbekk gjør at trafikksituasjonen er betydelig forandret, særlig med tanke på at dagens trasévalg vil ende opp i en stor rundkjøring like utenfor Ime skole. All tungtransport vil derfor måtte føres forbi skolen med dertil hørende støv- og støyplager. På bakgrunn av dette og andre samfunnsøkonomiske fordeler ber vi om at man tar en ekstra runde for å utrede alternativ østlig trasé som ender direkte ut i Tregdekrysset. Vi fremmer derfor dette innbyggerforslag.

Innbyggerforslag: «Mandal bystyre ber Nye Veier om å utrede alternativ østlig trasé som kobles direkte på Tregdekrysset, slik at man får et bedre faktagrunnlag til å bestemme endelig trasévalg seinere.» Jeg bekrefter at jeg er bosatt i Mandal kommune og at jeg støtter dette innbyggerforslaget.»

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo