Bystyret 13. juni 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 53/19: Veikart for bedre levekår på Agder – Viljeserklæring

PS 53/19: Veikart for bedre levekår på Agder – Viljeserklæring

Et samlet Sørlandsting ga i 2017 følgende utfordring til Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune: «Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».

Oxford Research har på oppdrag fra begge fylkeskommunene utarbeidet rapporten «Veikart for bedre levekår i Agder». Rapporten er utgangspunkt for operasjonalisering og konkretisering av Veikart for bedre levekår. Det anbefales et veikart med fire spor: 1: barn i barnehager, 2: barn i grunnskole 3: ungdom og 4: unge voksne. Veikartet er ment å inspirere kommunene til å iverksette tiltak som virker og øke kunnskap om hva som virker i ulike kontekster.

Tiltakene i veikartet er valgt ut etter følgende kriterier:

  • Favne kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne
  • Bidra til at flere kommer seg gjennom skole og ut i arbeid
  • Løse et problem og være basert på erfaring og/eller forskning
  • Ha overføringsverdi for å kunne iverksettes i mange kommuner
  • Virke forebyggende og helsefremmende gjennom tidlig innsats
  • Supplere og forsterke gjeldende planer, strategier og satsinger
  • Bidra til bedre koordinering av virkemidler, ressurser og innsats

Tiltak iverksettes i den enkelte kommune basert på viljeserklæringen.

Hensikten med viljeserklæringen er at en helhetlig og langsiktig levekårssatsing skal forankres i politisk ledelse i kommunene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo