Bystyret 23. mai 2019

Tilbake til arkiverte møter

RS 27/19: Lindesnesregionens medisinske senter – Regnskap, årsmelding 2018

RS 27/19: Lindesnesregionens medisinske senter – Regnskap, årsmelding 2018

Lindesnesregionens medisinske senter – LRMS – ble etablert som eget samarbeid og eget rettssubjekt 1.10.2014, med offisiell åpning den 3. desember 2014. Senteret består av legevakt, legevaktsentral, øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og vaksinekontor.

Ved oppstart og frem til 31.12.2018 var senteret eid av alle fem kommunene i Lindesnesregionen; Åseral, Audnedal, Marnardal, Lindesnes og Mandal. Åseral og Audnedal har med virkning fra 1.1.2019 sagt opp samarbeidsavtalen rundt LRMS. LRMS vil fremdeles i 2019 bestå som et eget rettssubjekt, men med nye eiere: Marnardal, Lindesnes og Mandal. Det er imidlertid inngått avtale om at Åseral og Audnedal skal kjøpe legevaktsentraltjenesten fra LRMS i 2019.

2018 har vært et nytt spennende år for senteret. Året har vært preget av prosessen rundt kommunesammenslåing og utredning av fremtidig løsning for legevakt. Ansatte ved LRMS har vært
delaktige i utredningen, og delprosjektgruppen legetjenester, i nye Lindesnes kommune leverte før nyttår en utredning om fremtidig løsning av legevakttilbudet.

På tross av at kommunesammenslåingsprosessen har tatt mye fokus i 2018, har det blitt jobbet godt med fagutvikling og å utvide repertoaret av tjenester vi er i stand til å yte overfor innbyggerne.

Blant annet tilbyr vi nå, via fastlegene ulike typer infusjoner. Vaksinekontoret er godt etablert, og det samme gjelder tilbudet om blodtapping til pasienter med hemacromatose.

Legevakten har i 2018 hatt et omtrent like stort besøkstall som i 2016 og 2017. Det er høy aktivitet ved legevakten, og da spesielt på kvelder, i helger, i høytider og i ferier. Det er ikke like stor aktivitet på sengeposten. Beleggsprosenten har for 2018 sett under ett vært på ca. 29%. Beleggsprosenten er økende, og i 3. tertial var den på 38%.

LRMS tilbyr gode tjenester overfor regionens innbyggere og de ansatte ved LRMS gjør sitt ytterste for at tjenestetilbudet skal være så godt som mulig.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo