Bystyret 23. mai 2019

Tilbake til arkiverte møter

RS 23/19 og RS 24/19: Veikart for bedre levevilkår – Innspillsrunde og innspill fra Mandal kommune

RS 23/19 og RS 24/19: Veikart for bedre levevilkår – Innspillsrunde og innspill fra Mandal kommune

Fram mot 2030 skal vi jobbe sammen for å gjøre livet best mulig for flest mulig i Agder.

Gjennom en helhetlig og koordinert innsats skal vi klare å løfte hele landsdelen, og dette veikartet har samlet
kunnskapen om hva som er de største utfordringene og hvordan vi kan jobbe for å komme i mål.

I brev datert 31. januar inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner kommunene til å forslå tiltak som fremmer gode levekår. «Veikart for bedre levekår» er en konkretisering av levekår, likestilling, inkludering og mangfold som er et gjennomgående perspektiv i Regionplan Agder 2030.»

Forslagene til tiltak er ment å være supplerende til veikartets versjon 1.0 og skal inngå i en oppdatert versjon 2.0 som kommunene får tilsendt i mai. Innen september 2019 skal kommunene skrive under på en viljeserklæring som viser hvilke tiltak fra veikartet kommunen forplikter seg til å iverksette. Viljeserklæringen skal ses i sammenheng med kommuneavtalene og skal være en konkretisering av kommunens innsats for å bedre levekårene på Agder.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo