Bystyret 23. mai 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 40/19: Ferdigstillelse av bygdebok for Halse

PS 40/19: Ferdigstillelse av bygdebok for Halse

I forbindelse med at Mandal i 1971 feiret sitt femtiårsjubileum som by, vedtok bystyret, på jubileumsdagen 1. juli, at byens historie skulle skrives. Allerede ved kommuneutvidelsen i 1964 hadde den nye storkommunen påtatt seg ansvaret med å fullføre bygdebokprosjektene for henholdsvis Holum herred, samt Halse og Harkmark herred.

Boken om Holum ble utgitt i 1977, mens Mandal fikk utgitt sin historie i to bind i 1995 og 2006. To bind om Harkmark kom i 2010. Dag Hundstad står som forfatter av de siste to bindene. I hele perioden, både før 2010 og helt frem til i dag, har det vært arbeidet med å klargjøre for utgivelse bøkene om gårdene i Halse (fra gnr. 18, Skogsøy til gnr. 82, Hille). Det foreligger et stort, uferdig manus, hovedsakelig ført i pennen av Paul Sveinall og Dag Hundstad. Arbeidet med dette pågikk frem til ca 2010. I hele perioden har tidligere museumsstyrer Knut Lindseth registrert og systematisert familie- og gårdshistorien fortløpende. Lindseth har gjort dette tilnærmet på dugnad, men har årlig fått dekket noe utgifter til telefon, kjøring, relevant litteratur og kontorhold fra kulturenheten. Pr i dag har Lindseth samlet mellom 13 000 og 14 000 husstands/familieskjemaer som stadig suppleres. I tillegg har han dokumentert eiendomsoverdragelser, samt et klipp- og bildearkiv som jevnlig følges opp.

Bøkene som hittil har vært utgitt, har holdt en svært høy kvalitet. Bøkene om Harkmark er gitt følgende karakteristikk av anmelder i tidsskriftet Heimen (2011): «Etter min mening setter bøkene om Harkmark en helt ny kvalitetsstandard for bygdebøker på Agder. Slike publikasjoner skulle nok mange tidligere bygdebokforfattere ønske de hadde kunnet levere, og bøkene representerer noe å strekke seg etter for framtidige forfattere».

I budsjettmøte 13.12.2018 vedtok bystyret, etter et verbalforslag, å bevilge en mindre sum til dette arbeidet, kr 150 000. I budsjettvedtaket heter det: «Bystyret ber rådmannen finne midler til å ferdigstille Bygdebok for Halse».

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo