Bystyret 23. mai 2019

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «klima- og miljøkrise»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «klima- og miljøkrise»

Interpellanten viser til at vi denne våren har sett titusenvis av barn og ungdom klimastreike. De har streiket for sin egen framtid fordi alle vi som er voksne i dag, ikke har gjort jobben vår.

I tretti år har norske politikere sagt: «Stem på oss, vi skal få ned klimagassutslippene!». Men i periode etter periode har alle de ulike flertallskonstellasjonene svikta. Mens våre naboland klarer å kutte, har Norges utslipp økt fra 1990-nivå og fram til i dag. I følge FN sitt klimapanel har vi bare litt over 10 år på oss til å halvere utslippene for å unngå de mest katastrofale konsekvensene. Jeg tror alle som sitter her vet at vi er veldig langt unna å være i rute. Vi er ikke i rute for å nå verken lokale eller nasjonale målsetninger.

FN har også nylig publisert den mest omfattende rapporten om naturens tilstand noensinne. Her kan vi lese at artsmangfoldet er i dramatisk tilbakegang. Av klodens åtte millioner arter av planter og dyr er nær en million truet av utryddelse. Også i Norge er naturen under hardt press, og mer enn 1000 insektarter står i fare for å forsvinne.

Disse forholdene gjør at barn og ungdom er redde for framtida si. De vil ha endring. Det holder ikke å fortsette å si i festtaler og toppmøter at klima er vår tids største kampsak dersom man ikke handler i tråd med den krisen vi faktisk står overfor. Og skal vi behandle det som en krise, så må vi først erkjenne, og erklære, at det er en krise.

Det britiske og irske parlamentet har erklært miljø og klimakrise. Forslag om at Norge skal erklære det samme, vil bli fremmet for Stortinget i juni. I Norge var Bodø første kommune ute med å gjøre det samme, og nå bør flere kommuner og fylker følge etter.

Miljøpartiet De Grønne ønsker at Mandal kommune tar initiativ til at det fremmes en sak for Fellesnemda om at våre tre kommuner, snart Nye Lindesnes kommune, skal erklære klima-og naturkrise.

Klima- og naturhensyn må veie enda tyngre enn tidligere, og fra nå av være gjennomgripende for alle politikkområder. Framtidige vedtak knyttet til budsjett, kommuneplaner og andre større saker skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.

Spørsmål til ordfører:
Vil ordfører sørge for at Mandal kommune tar med seg saken, Nye Lindesnes erklærer Miljø- og klimakrise, til fellesnemda og prosjektleder for Lindesnes kommune?

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo