Bystyret 23. mai 2019

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om «mottaksskole og nærskole»

Interpellasjon fra Arbeiderpartiet om «mottaksskole og nærskole»

Interpellantene viser til at det i driftsstyret den 14. mai ble det etter spørsmål fra Senterpartiet gitt orientering om hvilket vedtak som førte til at elever fra 1.-4. klasse ble flyttet fra Mottaksskolen til nærskolen.

Svaret som ble gitt, viste til sak 2016/2032 som ble behandlet i Bystyret 7. desember 2017. Vedtaket fra saken, som også står i protokollen fra 25.02.2018 lyder som følger: «Mandal Kommune bosetter minst 20 flyktninger i 2018. Familiegjenforente kommer i tillegg.».

I saksfremlegget til denne saken står det med to setninger på side 4, under avsnittet «Grunnskole»: «Elevene på 1.-4. trinn vil motta sitt opplæringstilbud på nærskolene. Det vil si ca 10 elever».
Vedtaket omhandler bosetting av flyktninger, og ved behandlingstidspunktet i Bystyret kan ikke IMDI eller administrasjonen vite alder på disse 20 flyktningene. Derfor stiller vi oss undrende til hvorvidt «vedtaket» administrasjonen viser til, er gyldig. Setningene om flytting til nærskolen er ikke i direkte sammenheng med vedtaket som bystyret fattet i den saken.

Å flytte elever fra mottaksskolen og ut i nærskolen har tidligere vært diskutert, både i budsjettsammenheng og som informasjon fra rådmannen, og saken må ansees som prinsipiell ettersom det er politisk uenighet om hva som er best for våre nyankomne elever.

Ved en flytting av disse klassetrinnene til nærskolen hører det med både økonomiske konsekvenser og konsekvenser for barn og unge. Disse konsekvensene er ikke særskilt nevnt i saksfremstillingen.

Våre spørsmål blir derfor:

  • Mener ordføreren at det er riktig at vedtak som både har konsekvenser for barn og unge og økonomiske konsekvenser kan ligge inne i selve saksfremstillingen?
  • Mener ordføreren at vedtak av en slik art ikke skal fremmes som egen innstilling med egen saksframstilling fra rådmannen

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo