Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

RS 19/19: Folkehelseprofilen 2019

RS 19/19: Folkehelseprofilen 2019

Folkehelseprofilen blir hvert år publisert på folkehelseinstituttets nettsider i februar. Tema for årets profiler er Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen. Det er et tema med oppmerksomhet også i kommuneplanarbeidet for nye Lindesnes kommune.

Nedenfor er det trukket fram noen resultater fra barometrene for våre kommuner. Viktig å være oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære folkehelseutfordringer for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis
representerer ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommune kan være noe å strekke seg etter, og i barometeret er det markert med hvit strek.

  • Trangboddhet 0-17 år: Alle tre kommunene har grønn prikk, men 12-13 % av barnebefolkningen er mye når vi vet at det er flest familier med lav inntekt i denne gruppen, og at trangboddhet viser seg å ha betydning for skoleprestasjoner og trivsel.
  • 10. klasse -trivsel på skolen: Mandal har grønn prikk og strekker seg i retning av beste 10. Marnardal er ikke signifikant forskjellig fra landet, men under snittet, mens Lindesnes har rød prikk og ligger dermed dårligere an enn landet. Hva handler dette om?
  • Ungdata om mobbing: Mandal har gul prikk og strekker seg godt mot beste 10, Marnardal har ikke tall, mens Lindesnes ligger langt under, så der ligger det kanskje et svar på spørsmålet over og en utfordring å ta tak i?
  • Ungdata om treffsteder: 64-66% av ungdommene er fornøyd med treffsteder i Mandal og Lindesnes – det gir grønn prikk, men det er et lavt tall allikevel. Mangler resultater fra Marnardal.
  • Ungdata med i fritidsorganisasjoner: Der er/tangerer Lindesnes beste ti med 77%.
  • Drikkevann: Knallgrønn i alle tre kommuner
  • Røyking kvinner (det vi har tall for er fødende som oppga at de røykte ved svangerskapets begynnelse): lyser rødt på alle tre kommuner, med Marnardal på topp; 13%
  • Psykiske symptomer og lidelser 15-29 år, samt muskel og skjelettplager og sykdommer: Lindesnes har grønn prikk og på riktig side av gjennomsnittsnivået, men langt under beste 10. Marnardal og Mandal lyser rødt med høyere forekomster enn landsgjennomsnittet her. Hva kan det handle om?
  • Fedme (17 år sesjon er det vi ): Der er det Lindesnes som er knallrød med 33%, mens Marnardal (24%) og Mandal (25%) lyser gult og nærmer seg landsgjennomsnittet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo