Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

RS 11/19: Notat om klimaregnskap

RS 11/19: Notat om klimaregnskap

Da budsjettet ble vedtatt i desember 2018 fattet bystyret også et vedtak der de bad rådmannen legge frem hvordan Mandal kommune kan lage klimaregnskap etter modell av Songdalen kommune, samt vurdere hvordan nye Lindesnes kan utvikle et klimaregnskap som kan knyttes opp mot det årlige arbeidet med budsjett og handlingsprogram.

Vi har tatt kontakt med Songdalen kommune og fikk forståelsen av at klimaregnskapet deres er for miljøfyrtårnvirksomhetene. I Mandal kommune er det bare rådhuset som er miljøfyrtårn, og vi har derfor sett på andre eksempler på klimaregnskap.

I forordet til Klimaveikart Agder skriver Tine Sundtoft:
«Det oppfordres også til at alle kommunene blir medlem av Klimapartnere. I tillegg til faglig bistand til miljøsertifisering og tilgang til faglige seminarer og nettverk, får kommunene også et årlig klimaregnskap med i medlemsprisen. Slik kan dere som politikere og ansatte enkelt følge utslippsutviklingen fra deres kommunes drift og ikke minst se effekten av tiltakene dere gjennomfører.»

Det ser ut til at de kommunene i Agder som utarbeider klimaregnskap bruker opplegget til Klimapartnere.

Klimapartnere skriver selv:
«Klimapartnere er et verktøy for kommuner og bedrifter for å levere på Klimaveikartet. Vi kan hjelpe kommunene både med sitt interne klimaarbeid, og med omstilling til lavutslippssamfunnet.»

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo