Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

RS 10/19: Årsrapport 2018 – Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi

RS 10/19: Årsrapport 2018 – Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi

Arbeidsgruppa, som fikk sitt mandat av bystyret i juni 2016, hadde fem ordinære møter i 2018 i tillegg til en konferanse den 27. september 2018 i samarbeid med SKAP Kreativ Folkehøyskole med overordnet bærekraftig sentrumsutvikling i det grønne skiftet. Konferansen samlet rundt 80 deltakere.

Mandatet sier at arbeidsgruppa skal utarbeide en ny energi- og klimaplan, men dette arbeidet ble stilt i bero av bystyret i 2017.

Arbeidsgruppa har i stedet medvirket i arbeidet med Klima- og energiplan for Lindesnesregionen. Arbeidsgruppas leder Hege Lønning ledet prosjektgruppa for planarbeidet. Planen ble vedtatt i alle kommunestyrene og deretter av Lindesnesrådet 21.09.18.

Arbeidsgruppa har arbeidet for at planen følges opp av en mer detaljert handlingsplan for kommunene i nye Lindesnes.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo