Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mm

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mm

I planstrategien for 2016-2019, vedtatt av bystyret 15.09.16, står at opprettelse av hummerreservat skal vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette ble også innarbeidet i planprogrammet som ble vedtatt av bystyret 20.04.17. Forslag om verneområde ved Kjorten, vest for Hille, ble derfor innarbeidet i høringsutkastet som var på høring i tiden 30.07. – 23.09.18.

Interpellasjon fra MDG om hummerverneområde ble besvart av ordføreren 21.02.18.

Bystyret behandlet sak om fredningsområde i møte 24.05.18.

I budsjettet for 2019 er avsatt kr. 50.000 til Prosjekt hummervernområdet, bruk av ekstern kompetanse til arbeidsgruppa, for bred involvering i valg av område.

I driftsstyrets møte 26.02.19 ble det under eventuelt tatt opp at det er ønske om å velge 5 bystyrerepresentanter til en arbeidsgruppe og at det bør legges frem en sak til bystyret i april.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo