Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for Holum

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for Holum

I 2017 ble det gjort en lovendring i plan- og bygningslovens plandel som i stor grad har fått betydning for oppstart av planarbeid. Det skal gjøres flere avklaringer tidlig i planarbeidet for at både forslagsstiller og kommune skal bruke sine ressurser på planarbeid som fører fram, framfor å måtte stoppe planprosesser hvor det er allerede er
gjort mye arbeid.

Forslag til innstilling fra rådmannen:

Det vises til plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av planarbeid. Mandal bystyre mener at et planinitiativ må forholde seg til intensjonen i gjeldende reguleringsplan når det gjelder avgrensning mellom jord- og skogbruk og byggeområder. Det kan derfor ikke igangsettes planarbeid med formål å regulere boligformål i gjeldende jord- og skogbruk.

Bystyrets avgjørelse kan ikke påklages.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo