Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701

På vegne av Eivind Eigebrekk, Signe Marie Kile og Øyvind Roger Kile meldte Ask Architechts om oppstart av planarbeid for Skogsøysundet den 24.5.17. Planområdet omfatter gnr. 18, bnr/fnr. 8, 8/1, del av gnr. 18 bnr. 35 og 142, samt del av gnr. 206 bnr. 10.

Formålet med planarbeidet ble meldt å være endring av plassering for tomt nr. 29 i gjeldende reguleringsplan for Skogsøy og utvide byggeområde for eksisterende fritidsbolig mot nord. Videre skal planarbeidet tilpasse bestemmelser for fritidsbolig i tråd med gjeldende kommuneplan, utvide areal for brygge/båthus, omplassere regulert sjøbod for bedre landskapstilpasning, avsette areal for renseanlegg, justere regulert atkomstvei til bolig og fritidsbolig for samsvar med eksisterende forhold, regulere inn areal for garasje langs fylkesvegen og regulere inn avkjørsel fra fylkesveg.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo