Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmø

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmø

forbindelse med at kommunedelplan for kulturminner i Mandal kommune ble vedtatt 15.juni 2017 ble det også vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på industribygg på Nedre Malmø og vurdere disse med tanke på bevaring. Bakgrunnen er at gjeldene reguleringsplan fra 2007 åpner for at de fleste industribyggene på Nedre Malmø kan rives.

I dag, 12 år senere er det økt bevissthet rundt hva bevaring av historien betyr for et område. Over hele landet og i alle kommuner snakkes det om å skape tidsdybde ved kontraster mellom gammelt og nytt, bevare «sjel» og identitet og dermed legge grunnlag for et område med særpreg; verdt å bo i og verdt å besøke. Kontraster og historie skaper gode bymiljøer.

Arbeidsgruppen er bredt satt sammen av tre politikere fra planutvalget og tre administrativt ansatte.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo