Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703

På vegne av Mandal kommune Bydrift meldte Mandal kommune v/Teknisk Forvaltning om oppstart av planarbeid for Vassmyra ungdomsskole og flerbrukshall 07.12.16. Mandal kommune er også hjemmelshaver for hele planområdet som består av kun to eiendommer: gnr 40, bnr 100 og gnr 300, bnr 309 (veiareal).

Det meste av planområdet er omfattet av Reguleringsplan for Skinsnes – Ime 1, planID 36. I tillegg omfatter oppstarten en revisjon av den ovennevnte reguleringsplanen, planID 36A. I denne er det innregulert en trailbane like sør for dagens skolebygninger.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nødvendig modernisering av skolens gymsal i form av en ny flerbrukshall. Skolen har i tillegg behov for utvidelse med flere klasserom for å ruste seg mot økning i elevtall som er beregnet å komme om få år.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo