Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt utkast til regionplan Agder 2030 på høring. Det er gjennomført medvirkning ved utarbeidelse av planforslaget, i hovedsak administrativ deltakelse fra kommunene i regionen. Kommunens høringsfrist er 26.april 2019.

Regionplan Agder 2030 skal være et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder, og legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Hovedmålet er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. FNs bærekraftsmål og forpliktelsene i Parisavtalen ligger til grunn for planen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo