Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 23/19: Skoleskyss – Retningslinjer

PS 23/19: Skoleskyss – Retningslinjer

Med bakgrunn i kommunesammenslåing til nye Lindesnes fra 01.01.2020 er det nødvendig å harmonisere eksisterende retningslinjer for kommunenes saksbehandling knyttet til skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Utfra forvaltningsmessige hensyn er det viktig at saksbehandling i nye Lindesnes etterstreber likebehandling og forutberegnelighet.

Arbeidsutvalget/PSU for nye Lindesnes gav i møte 15.02.19 signal til administrasjonen om at man i arbeidet med å lage et forslag til retningslinjer ønsket en noe mer romslig tilnærming på enkeltstrekninger der man ser at Fylkesmannens minstestandard knyttet til eventuell skyssrett for elever virker streng.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo