Bystyret 7. mars 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 18/19: Anmoding om bosetting av flyktninger i 2019

PS 18/19: Anmoding om bosetting av flyktninger i 2019

Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi) har i brev datert 12.12.2018 anmodet Mandal kommune om å bosette 21 flyktninger i 2019. Familiegjenforente kommer i tillegg.

IMDi skriver i sitt brev at norske kommuner, deriblant Mandal, har gjort en god innsats med bosetting og kvalifisering av flyktninger de siste årene. De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 enslige mindreårige.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om bosetting for 2019. IMDi har, i samarbeid med KS, vurdert anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene. På bakgrunn av dette, ber IMDi om at Mandal kommune bosetter 21 flyktninger i 2019.

IMDi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet i anmodningen. Dette vil bidra til at bosettingen går raskere og vil korte ned ventetiden for den enkelte flyktning. Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller ha andre forbehold.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo