Kristiansand kommune

Bystyret 7. mars 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 15/19: Samarbeid med Kristiansand havn KF

PS 15/19: Samarbeid med Kristiansand havn KF

Kristiansand havn og Mandal havn har fullført prosjektet «Havnesamarbeid på Agder – Fase 2».

Prosjektet har utredet juridiske, skatte- og avgiftsmessige, samt økonomiske forhold, og enkelte sider ved eiendomsporteføljen ved et tettere samarbeid, eller en sammenslåing av de to havnene. I tillegg har endringer i konkurransekraft blitt belyst, men her bygger også flere av konklusjonene på arbeidet som tidligere er gjennomført i første fase av prosjektet der også Arendal havn var prosjektdeltaker.

Momentene overfor har blitt belyst under ulike varianter for samarbeid/sammenslåing, og følgende modeller har blitt utredet:

  • Alternativ 0 – Dagens organisering, eventuelt med tettere organisatorisk samarbeid
  • Alternativ 1 – Sammenslåing av havnene til et IKS (interkommunalt selskap)
  • Alternativ 2 – Sammenslåing av havnene til AS (aksjeselskap)
  • Alternativ 3 – Organisere havnene under et holdingselskap (AS/IKS)

PwC har i sin rapport gitt en klar anbefaling om å gå videre med samarbeidet med tanke på en sammenslåing av selskapene. Videre at denne sammenslåingen gjennomføres ved å etablere et holdingselskap. Samtidig presiseres det at arbeidet med å slå sammen havnene vil by utfordringer og ytterligere avklaringer spesielt med tanke på fastsettelse av eierbrøk.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo