Bystyret 7. mars 2019

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KRF om kommunens arbeidsgiverpolitikk

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KRF om kommunens arbeidsgiverpolitikk

Interpellanten viser til at hans parti er kjent med av at endel ansatte i Mandal kommune har fått muntlig varsling om oppsigelse. Dette gjelder sykepleiere og hjelpepleiere som har fylt 65 år, og som har full opptjening for pensjon. Det vil i praksis si ansatte som har lagt ned mer enn 30 års innsats som arbeidstakere i Mandal kommune.

Enkelte arbeidsoppgaver innen helse om omsorg kan oppleves som krevende, og derfor er det fra sentralt hold inngått særavtale som åpner for avgang ved fylte 65 år. Dette fordi den ansatte etter et langt yrkesliv derfor kan ha behov for å tre ut av arbeidslivet før det går ut over egen helse. Frem til nå er dette blitt praktisert som frivillig ordning som arbeidstaker kan ta initiativ til, men fra februar 2019 har Mandal kommune valgt å bruke dette til å gjennomføre tvungen oppsigelse av de ansatte som oppfyller kriteriene.

Oppsigelsesvarselet kommer som et sjokk på dem dette berører. Det er ikke er en generell oppsigelse av alle ansatte over 65, noe som etter KrFs vurdering ville vært ulovlig; men altså bare for dem som har kombinasjonen av oppnådd alder og 30 års ansiennitet. De som av ulike årsaker ikke har 30 års opptjening, kan fortsette i stilling etter fylte 65 år. Det er også slik at det er andre personellgrupper innen helse og omsorg som ikke berøres av det samme avtaleverket, og som derfor heller ikke kan sies opp ved fylte 65 år. Det er derfor helt naturlig at de berørte opplever endringen i arbeidsgiverpolitikk som særdeles urettferdig. KrF oppfatter kommunens grep som svært lite sympatisk og mener dette går ut over de som har stilt lojalt opp for oss i mer enn 30 år!

KrF er av den oppfatning at det er et generelt underskudd på faglært arbeidskraft innen helse og omsorg, både i vår kommune og i landet for øvrig. Beretninger fra egen kommune går på at avdelingsledere og gruppeledere bruke mye tid og energi på å få dekke opp vakter. Likevel velger man å si opp personer som innehar etterspurt, faglig kompetanse?

Vi politikere er bekymret for hvordan vi skal håndtere eldrebølge. Velferdsteknologi og nytt helsehus er ment å bidra til bedre ressursbruk, men er i seg selv ikke nok. Den generelle tilbakemeldingen fra regjeringen er at vi innen alle yrkesgrupper må påregne å stå lengre i stilling, enn det som har vært tilfelle til nå. KrF mener dette er et relevant bakteppe for evaluering av den arbeidsgiverpolitikk som kommunen nå har lansert, der vi altså gjør det motsatte, og sier opp arbeidsforholdet for kvalifiserte, erfarne, lojale og motiverte ansatte.

Krf ønsker derfor at ordfører besvarer følgende spørsmål:
1. Mener ordfører at kommunen er tjent med å beholde flest mulig faglærte, erfarne og velfungerende sykepleiere og hjelpepleiere i aktivt arbeid?
2. Mener ordfører at ansatte på 65 år er en ressurs eller en byrde for Mandal kommune?
3. Kan ordfører gjøre rede for hvor mange ansatte som blir direkte berørt av endringen i arbeidsgiverpolitikken?
4. Mener ordfører at det er sympatisk av kommunen å gå til oppsigelse av de som har full opptjening, så snart de har fylt 65år?
5. Vil ordfører sørge for at denne arbeidsgiverpolitikken stoppes?

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo