Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 9/19: Søknader om Bufdir-tilskudd

PS 9/19: Søknader om Bufdir-tilskudd

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt
det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I 2019 er det 291,9 mill.kr. statlige midler som skal fordeles. Bystyret skal som en del av sin helhetlige barne- og ungdomspolitikk integrere den nasjonale tilskuddsordningen, forvaltet av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og foreta politisk vurdering og prioritering av de innkomne søknader.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midlene. Informasjon om tilskuddsordningen har vært annonsert i Lindesnes avis, på kommunens hjemmeside og Facebook. Kulturkontoret har i tillegg kontaktet aktuelle søkere.

Søknadene skal prioriteres av den enkelte kommune og sendes tilbake til Bufdir innen 1. februar 2019.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo