Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 6/19: Forespørsel om delegasjon – Høring av kommuneplanutkast

PS 6/19: Forespørsel om delegasjon – Høring av kommuneplanutkast

Kommunestyrene i Mandal, Marnardal og Lindesnes vedtok hhv. 19. april (SAK PS 37/18), 20. mars (SAK PS 12/18) og 22. mars (SAK PS 7/18) planprogram for kommuneplan nye Lindesnes.

I planprogrammet er ansvar for utarbeidelse og prosess delegert til fellesnemda, men det er lagt inn en behandling av utkastet i hver av de tre kommunene før høringsrunden gjennomføres.

En slik tretrinns behandling av utkastet er utfordrende fordi videre framdrift er avhengig av likelydende vedtak i de tre kommunene. På denne bakgrunn behandlet fellesnemda for nye Lindesnes den 7. desember sak om forespørsel om delegasjon – høring av kommuneplanutkast hvor den vedtok å be kommunestyrene om delegasjon til å
gjennomføre høringen uten vedtak i kommunestyrene, men etter en prosess med kommunestyrene.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo