Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 5/19: Kommuneplanens arealdel for Mandal 2018 – 2030

PS 5/19: Kommuneplanens arealdel for Mandal 2018 – 2030

Gjeldende kommuneplan for Mandal, med både samfunnsdel og arealdel, ble vedtatt 10.09.15. I planstrategien, vedtatt 15.09.16, ble det bestemt at det skal foretas en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel i 2017/18.

Samfunnsdelen fra 2015 gjelder fortsatt og er en del av grunnlaget for revisjon av arealdelen. Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse med bestemmelser, retningslinjer og plankart. Kommunale retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling, beskrivelse av byggeområdene og arealregnskap er innarbeidet i planheftet.

Bystyret vedtok i møte 15.12.16 følgende referansegruppe for arbeidet med revisjon av planen: Jon Gunnar Ask, Harald Øyslebø, Jorun N. Stallemo (Dagmar Lia høsten 2018), John Kittelstad og Siril F. Engedal.

Administrativ arbeidsgruppe består av Børje Svensson, Glenn Anderson, Jonny Grundeland og Hallfrid Jostedt.

Referansegruppe og arbeidsgruppe har hatt 12 felles møter.

Planprogram for revisjonen ble vedtatt av bystyret 20.04.17. Oppstart av arbeidet ble kunngjort 11.02.17, med frist for innspill 15.05.17.

Det kom 39 innspill som ble vurdert av referansegruppa og planutvalget før planutvalget i møte 20.06.18 vedtok at planutkastet med endringer skulle sendes på høring og utlegges til offentlig ettersyn. Siden dette skal være en begrenset revisjon, ble mange innspill avvist og henvist til seinere revisjon/arealdel for nye Lindesnes.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo