Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 4/19: Kvalitets- og utviklingsmelding – Oppvekst 2019

PS 4/19: Kvalitets- og utviklingsmelding – Oppvekst 2019

Bakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

For det andre stiller Opplæringslova krav om at «Det skal utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø»
(Opplæringslova §13.10).

Behandlingen denne gangen startet med svar på spørsmål som hadde kommet fra bystyrerepresentantene i etterkant av presentasjonen.

Denne seansen hører du her.

Etter en matpause, startet selve behandlingen og debatten rundt denne saken.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo