Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 12/19: 2. gangsregulering – Detaljregulering for ytre del av Landeveien, PlanID 201621

PS 12/19: 2. gangsregulering – Detaljregulering for ytre del av Landeveien, PlanID 201621

På vegne av Lande boligfelt AS meldte Rambøll om oppstart av planarbeid for Ytre del av Landeveien 25.02.17. Planområdet omfatter størsteparten av eksisterende bilvei fra Landegården til Landehobde, med sidearealer.

I tillegg omfattes deler av Landehobde for etablering veianlegg delvis i tunnel, og arealer for parkering. Formålet med planarbeidet er å oppgradere standarden på ytre del av Landeveien, og å etablere atkomst, via tunnel, for utvikling av turist- og fritidsbebyggelse og friluftsaktivitet på Landehobde.

Planområdet berører deler av flere gjeldende reguleringsplaner;

  • Områderegulering for Landebukta boligfelt, planID 201321, vedtatt 19.05.16
  • Detaljregulering for Lande Midtmarka hyttefelt, planID 160, vedtatt 18.06.15
  • Detaljregulering for Ytre Lande hytteområde, planID 201403, vedtatt 20.02.14

I tillegg berøres følgende reguleringsplaner som er under arbeid;

  • Detaljregulering for Juvikodden
  • Detaljregulering for H31 og T1 på Landehobde og Øya

De områdene av planområdet som ikke er omfattet av ovennevnte gjeldende reguleringsplaner omfattes av kommuneplanen for Mandal 2015-2027.

Oppstartsvarselet ble behandlet i planutvalget 05.04.17. Planforslaget var til førstegangsbehandling 16.05.18. Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 27.09.18 – 12.11.18. Det ble mottatt flere merknader til offentlig ettersyn.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo