Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 11/19: Detaljregulering for Launes hytteområde, PlanID 201502

PS 11/19: Detaljregulering for Launes hytteområde, PlanID 201502

På vegne av Launes fritidseiendom AS meldte Faveo Prosjektledelse (nå WSP Norge AS) i samarbeid med Strek Arkitekter om oppstart av planarbeid for del av Launes 19.12.14.

Planområdet omfatter i hovedsak gjeldende reguleringsplan for Launes, hytter. Formålet med planarbeidet er å fortette med fritidsboliger innenfor allerede utbygd hytteområde.

Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Launes, hytter, planID 79, vedtatt 01.08.87. I tillegg gjelder kommuneplanen for noen av de arealene som ligger sentralt og lengst sør i planområdet. I gjeldende reguleringsplan er arealene regulert hovedsakelig til bebyggelse eller friluftsområde på land. De delene som ligger innenfor
gjeldende kommuneplan er avsatt til «LNFR-areal» eller «bruk og vern av sjø og vassdrag».

Oppstartsvarselet ble behandlet i planutvalget 21.01.15.

Planforslaget var til førstegangsbehandling 13.06.18 og var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 03.07.18-25.08.18.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo