Bystyret 31. januar 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 10/19: Styrking av rehabilitering og habilitering i Mandal kommune

PS 10/19: Styrking av rehabilitering og habilitering i Mandal kommune

Mandal kommune har fått midler fra fylkesmannen til prosjekt «styrking av rehabilitering i institusjon og rehabilitering i hjemmet». Tilskuddet er gitt for å stimulere og styrke arbeidet på dette tjenesteområdet, i tråd med krav og anbefalinger gitt i veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator.

En av forutsetningene for prosjektet er at Mandal kommune må utarbeide en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering. Prosjektet er gjennomført i perioden februar 2018 til desember 2018 og har blant annet utarbeidet forslag til re/habiliteringsplan. Re/habiliteringsplanen beskriver 30 anbefalinger for å styrke tjenesteområdet.

I følge stortingsmelding nr. 47, samhandlingsreformen, vil vi frem mot 2050 få en betydelig økning i antall eldre, mens andelen yrkesaktive i samme periode ikke vil øke nevneverdig. En større andel eldre i befolkningen vil føre til at flere lever med kroniske sykdommer. Samhandlingsreformen flytter fokus i helsetjenesten fra å reparere til å forebygge. Reformen fører med seg større krav og legger mer av ansvaret for rehabilitering på kommunen.
Endringer i tjenestetilbudet med fokus på tidlig innsats og egenmestring er derfor nødvendig for at kommunens helse- og omsorgstjeneste skal være bærekraftig. Denne dreiningen i helse og omsorg er godt forankret i kommuneplanen hvor blant annet hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, folkehelse og helsefremmende livstilbud i kommunal regi vektlegges. Tidlig innsats er fokusområde for alle tjenester innen så vel helse
og omsorg som oppvekst.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo