Bystyret 6. desember 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 111/18: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2019-2022

PS 111/18: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2019-2022

Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen; idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsning på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Når det gjelder spillemidler til anlegg understrekes det fra kulturdepartementet (KUD) at barn og ungdom er prioriterte målgrupper.

Ansvar og roller
KUD delegerer myndighet til fylkeskommunene for å forvalte spillemidlene. For å komme i betraktning til disse midlene, skal kommunen ha politisk godkjente planer for utvikling av denne type anlegg.

Kommunens administrasjon samordner alle søknader årlig. Dette gjelder både kommunens egne søknader og søknader fra lag/foreninger. Søknadene fremmes samlet med forslag til prioritering, til politisk behandling i forbindelse med behandling av handlingsprogrammet. Søknadene om spillemidler sendes til fylkeskommunen innen 15. januar 2019 for videre behandling. Dette er en årlig prosess og i tråd med føringer fra KUD.

Spillemiddelsøknader fra Mandal
Det skal være samsvar mellom kommunens handlingsprogram og prioriterte søknader om spillemidler. De prioriterte søknadene samles i to grupper; Ordinære anlegg og Nærmiljøanlegg. De to listene er foreslått som kommunens prioritering for årets søknader om spillemidler. Det er pr i dag ca 3 års venting/«etterslep» for ordinære anlegg og 1 års «etterslep» for søkere på listen for nærmiljø anlegg.

Listene er oppdatert ut fra årets tildeling av spillemidler.

I 2018 mottok kommunen til sammen tilsagn på kr 5.481.000 for følgende anlegg:

  • Holumhallen kr 5.000.000 (det siste av to tilsagn på tilsammen kr 10 mill.)
  • Vognmannsgate sykkelløype inkl. belysning kr 481.000

Tilskuddet utbetales etter at revidert regnskap er godkjent av fylkeskommunen.

Følgende anlegg mottok siste og avsluttende utbetaling i 2018:

  • Holumhallen kr 5.000.000 + kr 4.944.000= 9.944.000
  • Valle Golfbane kr 200.000
  • Harkmark tennisbane rehabilitering kr 83.000

For å komme på prioritert handlingsprogram og listen over prioriterte spillemiddelsøknader, må anlegget være vedtatt på den uprioriterte listen over langsiktige behov for idrettsanlegg og friluftsområder i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Siste reviderte kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er fra perioden 2013-2016. De langsiktige behovene definert i kommunedelplanen ligger vedlagt i planen. Da det er 5 år siden kommunedelplanen og de langsiktige behovene ble oppdatert, er det utarbeidet en supplerende liste over langsiktige behov tilkommet etter 2013. Kommunedelplanen og de langsiktige behovene for idrettsanlegg og friluftsområder bør revideres ved kommunesammenslåingen i 2020.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo