Bystyret 6. desember 2018

Tilbake til arkiverte møter

Presentasjon av årets kvalitetsmelding for oppvekst

Presentasjon av årets kvalitetsmelding for oppvekst

Bakgrunnen for å legge fram en Kvalitet- og utviklingsmelding for barnehage og skole er todelt: For det første vedtok bystyret i Mandal den 17. juni 2009 plandokumentet Fra god til bedre. Denne planen definerte satsingsområder og målsettinger innenfor oppvekstsektoren i perioden 2009-2013. Et av tiltakene her var at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding til bystyret.

For det andre stiller Opplæringslova krav om at: «Det skal utarbeidast en årleg rapport om tilstanden igrunnskoleopplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø»
(Opplæringslova §13.10).

For bystyret presenteres nå siste status etter politisk behandling i 2017. Debatt om denne kvalitetsmeldingen, kommer på det første bystyremøtet i 2019.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo