Bystyret 15. november 2018

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon fra rep. Morten Ekeland, SV om «Tillitsvalgtes plass i den nye kommunen»

Interpellasjon fra rep. Morten Ekeland, SV om «Tillitsvalgtes plass i den nye kommunen»

Interpellasjonen viser til at Mandal-, Lindesnes- og Marnardal SV har et godt og konstruktivt samarbeid med fagbevegelsen og de tillitsvalgte i våre kommuner. Det er gjennom den gode dialogen med dem at det i denne interpellasjonen uttrykkes sterk bekymring for de tillitsvalgtes plass i den nye kommunen.

Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte er entydige, konkrete og bekymringsfulle. Det gis uttrykk for at partssammensatt utvalg (PSU) ikke fungerer fordi møtene legges rett før samlinger i Arbeidsutvalget (AU) og Fellesnemnda. Det betyr at de signaler som kommer ikke kan fundamenteres tilstrekkelig i tillitsapparatet.

Et annet viktig poeng er hvilke ordninger som vil bli iverksatt i ny kommune. SV er bekymret for at de tillitsvalgte skal få færre ressurser til å drive med det viktige arbeidet som de utfører. Signaler går på at det foreslås mindre frikjøp av ressurser enn de samlet sett har i dag og at beslutning om dette enda ikke har kommet på plass. SV vil sterkt signalisere at vi forventer at en endring i ressurser må være en økning og at alt annet enn samme frikjøp som i dag, ikke er tilfredsstillende eller akseptabelt.

Det siste momentet vi vil løfte er rollen til de tillitsvalgte i arbeidet med den nye kommunen. Vi får tilbakemeldinger om at på de fleste samlinger er politikere, prosjektledelse og administrasjon godt representert, mens de tillitsvalgte i våre tre kommuner må dele på plassene og at alle dermed ikke deltar på samlinger.

Det skal ikke underkommuniseres at SV har vært kritiske til kommunesammenslåingen og den sentraliseringen den fører til. Samtidig anerkjenner vi at sammenslåingen blir en realitet og jobber derfor for at konsekvensene ved sammenslåingen skal bli så små som mulige for befolkningen, ansatte, administrasjon og tillitsvalgte.

Vårt grunnsyn er at samarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte må bestå i felles inkludering og involvering og at samarbeidet må baseres på respekt gjennom meningsutveksling og forståelse for ulike roller. Slik vi ser det er ikke dette tre-parts samarbeidet godt nok innarbeidet i prosjektet nye Lindesnes. Dette er urovekkende da de tillitsvalgte har en meget viktig rolle som representanter for våre ansatte. Viktigheten av dette kan ikke overvurderes og samarbeidet må få en viktig og riktig form. SV mener dette er en sak som haster og som må på plass så hurtig som absolutt mulig.

Interpellanten spør:

  • Deler du våre synspunkter om de tillitsvalgte rolle som representanter for de ansatte i arbeidet med ny kommune?
  • Vil du ta initiativ, som fellesnemndas leder, for å sikre at de tillitsvalgte minimum får samme andel frikjøp som de samlet sett har i dag?
  • Vil du, sammen med resten av fellesnemnda, sikre at de tillitsvalgte får fylle sin rolle som de ansattes representanter i et nyttig og godt tre-parts samarbeid?

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo