Bystyret 18. oktober 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 95/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for atkomst til Skipsbyggergata 36, PlanID201622

PS 95/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for atkomst til Skipsbyggergata 36, PlanID201622

På vegne av Agderbygg Tomteselskapet AS meldte Spiss Arkitektur & Plan AS om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Vestnes den 1. desember 2016. Planoppstarten ble meldt å gjelde for del av gbnr. 160/1417, 160/1400 og 160/233. Formålet med planarbeidet er å få innregulert veiatkomst til parkeringskjeller fra sør.

Det området som det er meldt oppstart for er hovedsakelig regulert til «anlegg for idrett og sport». Et mindre areal er avsatt til «boligbebyggelse-blokkbebyggelse».

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo