Bystyret 18. oktober 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 94/18: Revisjon av regler for tildeling av kommunale midler til lag og foreninger

PS 94/18: Revisjon av regler for tildeling av kommunale midler til lag og foreninger

Bystyret vedtok 19. april 2018 regler for fordeling av kommunal støtte til lag og foreninger i Mandal kommune.
Utgangspunktet var budsjettvedtaket for 2018 / Økonomiplan 2018 – 2021, sitat: «Det settes av kr. 200.000 i 2018 og kr. 500.000 de tre påfølgende år i støtte til lag og foreninger».

Bystyret nedsatte følgende arbeidsgruppe for utarbeidelse av regler og tildeling av midler:
– Eva Hinlo (SV)
– Margrethe Holte (KrF)
– Arne Landsverk (FrP)
– Kristian Røssaak (V)
– Øystein Rui Kristoffersen (AP)
– Alfred Solgaard, enhetsleder kultur, er sekretær for gruppen.

Informasjon om midlene samt søknadsfrister m.m. ble annonsert i Lindesnes Avis og formidlet i flere kanaler, blant annet via Mandal musikkråd og Mandal Idrettsråd.

Innen fristen 1. juni 2018 var det kommet inn 37 søknader, på i alt 600.000.

26 lag og foreninger fikk tildelt kr. 200.000. Kr. 106.000 av disse gikk til aktiviteter øremerket barn og unge.

Mottakerne av støtte skal, innen utgangen av året, sende inn et eget rapportskjema for anvendelsen av midlene samt en kort regnskapsoversikt.

I bystyrevedtaket fra 19. april 2018 het det videre: «Reglene revideres høsten 2018 i forbindelse med økt ramme. De reviderte reglene skal forelegges bystyret for godkjenning ultimo 2018»

Arbeidsgruppen nedsatt av bystyret har i møte 3. september utarbeidet forslag til reviderte «regler for fordeling».

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo