Bystyret 18. oktober 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 92/18: Mandal kommunes rolle i etablering av Senter for Innovasjon i Mandal (SIM)

PS 92/18: Mandal kommunes rolle i etablering av Senter for Innovasjon i Mandal (SIM)

I forrige bystyremøte kom det blant annet frem et ønske om å etablere et Senter for Innovasjon i Mandal som blant annet skal bli en mer permanent lokasjon for SKAP for å kunne ha muligheten til å etablere flere kreative funksjoner knyttet til SKAP blant annet i samarbeid med UiA.

Både byens næringsliv og kommunen har lenge vært opptatt av å få etablert undervisning og andre tilbud på universitetsnivå i Mandal. Dette bla for å kunne styrke Mandal som attraktivt bo- og arbeidssted, utvikle flere kompetansearbeidsplasser og for å tilby både næringslivet og innbyggerne flere undervisningstilbud.

Det er en sum av flere forhold som gjør at det nå kan tilrettelegges for at universitetet kan styrke aktiviteten knyttet opp til et Senter for Innovasjon i Mandal (heretter kalt SIM):

  • Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond har i nylig vedtatt strategiplan satt entreprenørskap som vekststrategi på Agder som ett av sine to hovedsatsingsområder. Det heter videre i planen: «Kompetansefondet vil utvikle samarbeidsprosjekter med eksisterende aktører i hele fylket, herunder spesielt i vestfylket og med UIA, om nye innovasjonssentre, eksempelvis akvakultur i Lister og entreprenørskap/industri i Lindesnesregionen.»
    Dette medfører at Sørlandets Kompetansefond vil ta en aktiv rolle for å forsøke å få etablert et innovasjonssenter i Mandal.
  • Lindesnesregionen Næringshage er eier av den kreative folkehøgskolen SKAP. Næringshagen ser muligheten for å etablere flere kreative funksjoner knyttet til SKAP bla i samarbeid med UIA.
  • SKAP har inngått leieavtale med Solborg Eiendom fram til 1.09.2026. SKAP kan si opp avtalen med virkning pr 1.08.2019 gitt varsel innen 1.08.2018. Bygningsmassen på Solborg er slitt og det er betydelige driftskostnader for leietaker, særlig til energi. SKAP er av departementet godkjent for 100 elever, men på Solborg er det bare plass til 90 elever. SKAP stod derfor tidligere i år i valget mellom enten å få leid mer
    bygningsmasse i tilknytning til Solborg kombinert med bygningsmessige oppgraderinger, eller finne nye lokaler.
  • Mandal Hotel har behov for større hotellkapasitet særlig om sommeren. Da er det ikke aktivitet på folkehøgskolen. Det ble derfor lansert ideen om at det burde etableres et innovasjonssenter i Mandal som også inkluderte SKAP, og at hotellet inngikk leieavtale for å disponere internatet på SKAP om sommeren. For å sikre rasjonell drift av sommerhotellet, var det en forutsetning at SKAP og internatet ble lokalisert nær Mandal Hotel.

SIM har som målsetting å stimulere til flere vekstbedrifter og arbeidsplasser i Lindesnesregionen. Senteret skal bidra til å forsterke og utvikle samspillet mellom entreprenører, risikokapital, etablerte bedrifter, offentlig sektor og universitetet. Senteret skal også søke å utvikle samarbeidet med innovasjonsøkosystemet i fylket for øvrig.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo