Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – Innstilling

PS 85/18: 2. gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Drareima 53/3, Heslandsveien, Planid 201610 – Innstilling

Planområdet omfattes av to teiger fra gnr 53, bnr 3 og 8 på hver sin side av fylkesvei 214 Gjervoldstadveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, 2-, 4- og 6-mannsboliger med tilhørende anlegg. Totalt er det 14 boliger i forslaget.

Planområdet omfattes av reguleringsplanen for Frøysland Vestre del, vedtatt 18.10.84/15.03.79, hvor området er regulert til landbruksformål. Det er varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger og Mandal kommune.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo