Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12

PS 84/18: Avklaring om det skal settes i gang planarbeid for detaljregulering for 52/138 Ulvegjelstoppen 12

Konsulentfirmaet NinNin Plan og Design ønsker på vegne av grunneier Øystein og Vivien Dahl å starte et planarbeid for eiendommen 52/138, Ulvegjelstoppen 12 (tidligere Fjellveien 12). Formålet er å fortette eiendommen med 1 boenhet på en egen tomt.

I 2017 ble det gjort en lovendring i plan- og bygningslovens plandel som i stor grad har fått betydning for oppstart av planarbeid. Det skal gjøres flere avklaringer tidlig i planarbeidet for at både forslagsstiller og kommune skal bruke sine ressurser på
planarbeid som fører fram, framfor å måtte stoppe planprosesser hvor det er allerede er gjort mye arbeid.

Dersom kommunen mener at planarbeidet ikke bør starte skal det bli gitt beskjed om dette i forbindelse med oppstartsmøte eller referat fra oppstartsmøte. Forslagsstiller har mulighet til å kreve at kommunestyret tar den endelige avgjørelsen på om planarbeidet skal settes i gang eller ikke.

 

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo