Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i Strømsvika

PS 81/18: Fullmakt til å inngå annleggsbidragavtale med utbyggerne i Strømsvika

Mandal Havn Strømsvika AS, Mandal Havn KF, Maren AS og Tømmerkaia AS skal opparbeide rekkefølgekravene i reguleringsplan for Strømsvika-Brennevinsmyra næringsområde, vedtatt av bystyret 17. desember 2015. En del av disse tiltakene er veg, vann, kloakk, g/s veg og gatelys. Disse tiltakene skal etter ferdigstillelse eies og driftes av Mandal kommune.

Utbyggerne vil ikke ha krav på fradrag for den merverdiavgift som påløper på kostnader til opparbeidelsen.

Det er imidlertid mulig å innrette seg slik at denne avgiften kan unngås. Det kan enten skje gjennom å inngå avtale med kommunen knyttet til justeringsreglene for fast eiendom, eller ved å inngå avtale om at den såkalte anleggsbidragsmodellen skal anvendes.

Mandal kommune har tidligere tilbudt utbyggere både avtale om justeringsrett og anleggsbidragsmodellen.

De senere årene har det vært fokus på at anleggsbidragsmodellen innebærer større risiko for kommunen, og det har derfor vært anbefalt at det kun er avtale om justeringsmodellen som bør benyttes.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo