Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 80/18: Øke innlånet av startlån

PS 80/18: Øke innlånet av startlån

Boliglånsforskriftene legger til grunn at alle som skal kjøpe bolig, må ha minimum 15 % egenkapital. Forskrift om startlån fra Husbanken gir kommunen anledning til å innvilge boliglån med midler fra Husbanken, uten å stille krav om 15 % egenkapital.

Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å
spare opp egenkapital. Startlån kan nyttes til kjøp av bolig, tilpasning/utbedring av bolig og til refinansiering av dyre lån, dersom dette kan føre til at låntakeren kan beholde boligen. Det er en forutsetning for innvilgelse av startlån, at låntaker har økonomisk evne til å betale sine boutgifter og samtidig ha tilstrekkelig igjen til vanlige leveomkostninger, samt at kommunen har tilstrekkelig pantesikkerhet.

Etter rådmannens vurdering, sikrer startlånsordningen vanskeligstilte husstander tilgang på eid bolig. For vanskeligstilte husstander er en stabil bolig svært viktig. Tidligere kunne startlånet nyttes som toppfinansiering, men boliglånsforskriftene gjør at startlånet i hovedsak må finansiere 100 % av kostnadene ved boligkjøp. Dette har ført til at det er behov for å øke innlånet.

Dersom Bystyret ikke vedtar å øke innlånet av startlån i 2018, må søknader om startlån til kjøp av bolig utsettes til 2019.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo