Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for Lindesnesregionen

PS 78/18: Høring: Klima- og energiplan for Lindesnesregionen

Lindesnesrådet vedtok i møte 02.12.16 å starte arbeidet med en klima- og energiplan for hele regionen, og det ble avsatt kr. 200.000 til arbeidet. Arbeidet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med en deltaker fra hver kommune. Rådmannsutvalget har vært styringsgruppe.

Prosjektgruppa inngikk (etter en tilbudsrunde) avtale med PwC (PricewaterhouseCoopers AS) om å gjennomføre planarbeidet i samarbeid med kommunene.

De innkomne tilbudene viste at det ikke var mulig å få handlingsplaner og grundige analyser for hver kommune innenfor kostnadsrammen. Det ble prioritert å utarbeide en kort og konsis plan som må forankres i kommunene. Planen kan utvikles med mer detaljerte handlingsplaner seinere.

Planen konsentrerer seg om tiltak som kan redusere klimagassutslipp, som er nødvendig for å oppnå målene i Paris-avtalen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo