Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonument

PS 76/18: Plassering av krigsseilermonument

Det har vært arrangert krigsseilertreff i Mandal fra 1990 til 2017, samtidig med Skalldyrfestivalen. Dette har ført til at det har vokst fram et ønske om at krigsseilerne fra Agder skal få et minnesmerke i Mandal. Det planlegges å avduke av monumentet som en del av et arrangement på frigjøringsdagen 8. mai 2019.

En prosjektkomité, bestående av Kåre Glomsaker (leder), Nils Bernt Rinde (nestleder), Lyder A Amundsen, Jan Johannessen og Audun Njerve arbeider for å realisere et minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder. Prosjektkomiteen ønsker at minnesmerket skal reises i Mandal.

Monumentet skal lages av kunstneren Eirik Pirolt fra Kristiansand og vil bli ca. 3 meter høyt med diameter ca. 2,5 meter, samt sokkel på ca. 30 cm. Monumentet vil bli relativt transparent med unntak av et bånd der navn på alle krigsseilerne skal skjæres ut og belyses fra baksiden.

Sak om plassering i søndre del av Andorsenhaven var forberedt for behandling i februar 2018. Med brev datert 07.02.18 ble saken trukket for å gjennomgå lokaliseringsspørsmålet på nytt.

Krigsseilertreffet Mandal v/Nils Bernt Rinde skriver i brev datert 22.08.18, mottatt 27.08.18, at de har gjennomført undersøkelser av mulige egnede lokasjoner, og «anmoder Mandal bystyre om å bestemme permanent plassering av krigsseilermonumentet ved grøntområde elveside Andorsengården i tilknytning til Vest-Agder museet/Mandal bymuseum. Som alternativ plassering foreslår komiteen Buen kulturhus i området elveside og overgang
Mandal Hotel.»

Det er muntlig opplyst at det er en forutsetning for plasseringen i Andorsenhaven at et tre fjernes og at det kan monteres en ny flaggstang i umiddelbar nærhet. Det kan også bli nødvendig å flytte ankeret som ligger like ved. Det vil i stor grad være opp til kunstneren og Stein B. Nikolaisen (som skal utføre steinarbeid/montering) hvordan de nære omgivelsene skal utformes (plen, belegg, beplantning etc.).

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo