Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 74/18: Mandal handel og serviceforening – Søknad om økonomisk støtte

PS 74/18: Mandal handel og serviceforening – Søknad om økonomisk støtte

Mandal Handel og Service Forening (MHSF) søker den 21. mai 2018 om økonomisk støtte på kr 400.000 pr år. MHSF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon på tvers av bransjer innenfor handel og privat serviceytelse.

Det er ingen lovmessig hjemmel som tilsier at kommunen skal gi tilskudd til denne virksomheten. Mandal kommune har heller ikke tidligere ytt tilskudd til slike formål.

Det har imidlertid blitt en stadig større konkurranse mellom handelssentrene på Sørlandet som krever lokal satsing for å oppnå økt handel og vekst. Mandal har hatt en svært positiv utvikling de siste årene, men det er fortsatt behov for satsing på utvikling av sentrum for å opprettholde en attraktiv handelsby. Det er særlig Lyngdal og Kristiansand som er de nærmeste handelssentrene som Mandal konkurrerer med.

En ny og større kommune vil også ha positiv betydning for utvikling av sentrumsfunksjoner i byen med økt handelsvolum.

Et eventuelt direkte tilskudd fra kommunen til MHSF bør vurderes i budsjettsammenheng ved revisjon av økonomiplanen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo