Bystyret 20. september 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 73/18: Foreløpig status økonomiplan 2019-2022

PS 73/18: Foreløpig status økonomiplan 2019-2022

Under bystyremøtet i juni 2017 behandlet bystyret en sak om Mandal kommunes økonomiske situasjon. Saken ble fremmet som statusrapport og forventningsavklaring i forkant av budsjettbehandlingen for 2018. Erfaringene med en slik politisk sak var gode. Vi ønsker derfor også i år å fremme en tilsvarende sak før budsjettforslaget presenteres.

Fellesnemnda for nye Lindesnes har behandlet en sak om den økonomiske sitasjonen til den nye kommunen. Fellesnemnda har forutsatt at nemndas vedtak i saken behandles politisk i dagens tre kommuner. Siden vedtaket også har føringer for Mandal kommunes budsjett for 2019, legges disse to sakene frem samlet. Av samme grunn kommer denne saken i september i år, mens den ble fremmet i juni i
2017.

Budsjettprosessen for 2019 vil være spesiell og skille seg fra tidligere budsjettprosesser. Valgene som gjøres i dagens tre kommuner, vil påvirke både tjenesteproduksjon og økonomi i nye Lindesnes, og en god dialog på tvers av kommunene er dermed viktig. Fellesnemnda for nye Lindesnes skal involveres i forberedelsen av økonomiplan og årsbudsjett i dagens kommuner, men det er driftsstyret/formannskapene som innstiller på vanlig måte.

Møteplanen for bystyret høsten 2018 er lagt opp slik at det er relativt kort tid mellom bystyremøtene i november og desember. Tidligere har rådmannen presentert sitt budsjettforslag på møtet i november, og bystyret har så vedtatt budsjettet i desember. I år skal også fellesnemnda involveres i arbeidet. For å sikre både bystyre og fellesnemnda forsvarlig med tid, tar rådmannen sikte på å presentere sitt budsjettforslag på bystyrets møte i oktober. Dette innebærer at prosessen blir noe fremskyndet. I samsvar med tidligere signaler fra bystyret, vil rådmannen redusere omfanget på dokumentet.

Målet med denne politiske saken er, som i fjor, å gi en orientering om økonomisk status og avklare forventninger inn mot budsjettforslaget.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo