Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

RS 27/18: Orientering – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

RS 27/18: Orientering – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Det er et nasjonalt mål at de fleste kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdisetting av sine friluftslivsområder innen 2018. Pr 01.01.2018 har 150 kommuner ferdigstilt arbeidet og 150 kommuner er i gang med arbeidet.

Temakart med kartlagte og verdisatte friluftslivsområder vil være et virkemiddel i kommunal planlegging for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Det vil ikke være et juridisk bindende dokument.

Mandal bystyre vedtok 21. januar 2016 at Mandal kommune skal gjennomføre slik kartlegging og verdisetting.

Administrativ arbeidsgruppe ble etablert 26. april 2016 og har bestått av Jonny Grundeland Hallfrid Jostedt, Karianne Torvestad, Guro Wendelbo fra teknisk forvalting og Roald Larsen fra Bydrift.

Arbeid med første kartutkast ble gjort delvis januar 2017 og tidlig høst 2017.

Innspillsmøter/verksteder ble arrangert 16. og 18. oktober 2017 på ettermiddag/kveldstid. Disse møtene var åpne for alle, men hadde liten oppslutning.

Et forslag til temakart for kartlagte og verdisatte friluftslivsområder er på bakgrunn av involveringsprosessen laget og deretter lagt ut til høring med frist 10. februar 2018. Dette er annonsert i lokalavisen og med nyhetssak på kommunens nettside og kommunens facebookside.

Det er registrert 13 innspill og merknader. Etter vurdering av konkrete innspill er kart og verdisetting justert.

Se saksdetaljer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo