Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

RS 26/18: Rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihet

RS 26/18: Rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihet

Mandal kommune har vedtatt nye rutiner for varsling og retningslinjer for ytringsfrihet. Målet for Mandal kommunes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den ansatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Kommunen har som arbeidsgiver ansvar for å fremme åpenhet og god intern kommunikasjon.

Mandal kommune har innført to nye rutiner for ekstern og intern varsling i tillegg til retningslinjer for ytringsfrihet. Rutinene/retningslinjene er basert på arbeidsmiljøloven kapittel 2A fra 2017 og KS sin veileder for ytringsfrihet og varsling fra 2017. Rutinen for intern varsling er en oppdatering av eksisterende rutine. Rutinene for ekstern varsling i tillegg til retningslinjene for ytringsfrihet er nye og skal sikre at vi har rutiner/retningslinjer i henhold til gjeldende regelverk fra 2017. Rutinene og retningslinjen har vært behandlet i AMU, Rådmannens ledergruppe og kontrollutvalget.

Varsling av kritikkverdige forhold er lovlig og ønsket i Mandal kommune. Formålet med varslingsrutinen er å legge til rette for en trygg og forsvarlig varsling for ansatte som melder ifra om brudd på lover og regler på arbeidsplassen. Ansatte oppfordres til å varsle slik at ledelsen får kunnskap om kritikkverdige forhold og dermed gis muligheten til å iverksette nødvendige tiltak.

Mandal kommune ønsker og vil legge til rette for en god åpenhets- og ytringskultur. En åpen og trygg arbeidsplass bidrar til å sikre at kommunen yter sitt beste for innbyggerne. Kommunen vil at ansatte med fagkunnskap om områder og tjenester skal bidra i den offentlige debatten med sin kunnskap og innsikt. En opplyst debatt styrker lokaldemokratiet og bidrar til at kommunen løser samfunnsoppdragene på en god og verdig måte. Hver ansatt i kommunen må være bevisst lojalitetsplikten man har som offentlig tjenestemann eller -kvinne, og vurdere om sine ytringer kan komme i strid med lojalitetsplikten. Kommunen har på denne bakgrunn utarbeidet egne retningslinjer for ytringer.

Se saksdetaljer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo