Bystyret 14. juni 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 64/18: Rapport forvaltningsrevisjon – Realistisk budsjettering av Mandal sykehjem

PS 64/18: Rapport forvaltningsrevisjon – Realistisk budsjettering av Mandal sykehjem

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Mandal gjennomført forvaltningsrevisjon av budsjettering i enhet for institusjons- og forebyggende tjenester.

Følgende problemstilling har lagt til grunn for prosjektet:

  1. I hvilken grad er budsjettet realistisk for enhet for institusjons- og forebyggende tjenester i Mandal kommune?
  2. I hvilken grad brukes årsbudsjettet som styringsverktøy i den løpende drift?
  3. I hvilken grad iverksettes tiltak når utgiftene overstiger vedtatt budsjett?

Se saksdetaljer.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo